Arabuluculya
Öğütler

Den'İzler

İyi Müzakerecinin
Sırları

  • Herkes birbirine dokunur; kimi elinde suyla, kimi ateşle dokunur ve herkes bir gönülde yer bulur; kimi gönül okyanus gibidir, kimi en sığ gölden de sığ.

  • Her duygu taklit edilebilir; yine de insan olduğundan daha farklısını, istese de, sürekli yansıtamaz

Başarılı
Arabulucunun
El Kitabı

ANKA
Strateji
Yazıları

En başta güçlü yönlerimiz ve zayıf yönlerimiz tanımlamasına sığmış olmak insana iyi gelmez. Bu tanımlama, güçlü olduğumuz ve geliş(tir)meyi seçtiğimiz yönlerimiz olarak değiştikten sonra insan, seçmiş veya seçmemiş olmanın rahatlığıyla, verimli biri olur.

Deniz KiteGMN Institute