Day

Ekim 14, 2020
Son 20 senedir zaman kavramını sorgulamaktayım ve bununla birlikte son 15 gündür, yazdığım roman sebebiyle, zamanı irdelemeye yeniden döndüm diyebilirim. Zamanı neden düzlemsel kabul etmekteyiz? Bir öncesi, şu anı ve sonrası olan ve bu açıdan elbette bir sonsuzluktan gelip sonsuzluğa uzanan düzlemde zaman tarihtir diyebiliriz. Bu durumda gözlemlediğimiz zamanın kendisi değildir. Bir xy ekseninde, düzleme...
Read More