Day

Haziran 16, 2021
Din baskısı arttıkça veya yaşamlar muhafazakarlaştıkça, aileye (olanı korumaya) verilen önem kutsallaştırılmaya başlar. Oysa kutsallık değil, özgür bireyin seçimleri vardır ve o seçim, eğer bir can dünyaya geliyorsa, o canı iyi yetiştirmek olabilir. Toplumsal baskıyla değil; yürekten gelen bir sevgiyle. Seçim, insanın insan olmakla kendine bahşedilmiş her şeyi (zekasını, bedenini, genetik aktarımlarını, vb), en güzel...
Read More